TPI Design & Build

Menu 0
  • CẢI TẠO NHÀ PHỐ
      Công trình này là một công trình cải tạo và sửa chữa, chủ đầu tư muốn hướng đến phong cách hiện đại, TPI đã thực hiện thiết kế và cải tạo từng khu vực sao cho thật phù hợp với mong muốn và nhu cầu sử dụng của chủ đầu tư.