TPI Design & Build

Menu 0

NHÀ ỐNG ĐẸP MÀ KHÔNG HẸP

Nhà "ỐNG - mà không ỐNG" 4.5m*14m

Chủ Nhà là Công chức, kỹ tính, yêu Hội họa, thích vẽ và có GU. TPI đã rất quan tâm và tỉ mỉ thực hiện từng chi tiết nhỏ để có thể giúp Chủ nhà cảm thấy mối liên kết chặt chẽ với ''mái ấm'' tinh thần của gia đình mình

Design & Build by KientrucTPI.com

Nhà "ỐNG - mà không ỐNG" 4.5m*14m

Chủ Nhà là Công chức, kỹ tính, yêu Hội họa, thích vẽ và có GU. TPI đã rất quan tâm và tỉ mỉ thực hiện từng chi tiết nhỏ để có thể giúp Chủ nhà cảm thấy mối liên kết chặt chẽ với ''mái ấm'' tinh thần của gia đình mình

Design & Build by KientrucTPI.com